Blog

Últimas Novas
Axudas do Kit Dixital para empresas: como podes aproveitalas en 2024

Axudas do Kit Dixital para empresas: como podes aproveitalas en 2024

O programa Kit Dixital ofrece axudas para empresas en España que desexan dixitalizarse. Estas axudas cobren diferentes áreas, como a creación de sitios web, o comercio electrónico, as redes sociais e a xestión de clientes, entre outras. 

Cun orzamento de 3.067 millóns de euros, o programa busca impulsar a transformación dixital das empresas, favorecendo o seu crecemento e presenza en novos mercados. A continuación, presentámosche unha guía con información detallada sobre as axudas dispoñibles e como aproveitalas en 2024. 

 

Que son as axudas de Kit Dixital?

As axudas de Kit Dixital son un conxunto de subvencións proporcionadas polo Goberno de España para fomentar a dixitalización das empresas. Estas axudas están dirixidas a pequenas e medianas empresas, así como a persoas en situación de autoemprego, buscando modernizar o tecido produtivo e promover o seu crecemento en novos mercados.

O programa Kit Dixital está enmarcado no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a axenda España Dixital 2025 e o Plan de Dixitalización de Pemes 2021-2025. O obxectivo principal é facilitar a implantación de solucións dispoñibles no mercado, proporcionadas por Axentes Dixitalizadores, para impulsar o avance e a madurez dixital das empresas e abarcar áreas chave como a presenza en internet, a venda electrónica, a xestión de clientes e provedores, a automatización de procesos e a ciberseguridade.

 

Para que serven as axudas de Kit Dixital?

As axudas de Kit Dixital teñen como obxectivo principal impulsar a dixitalización das empresas e promover o seu crecemento no mercado actual. A través desta subvención, as empresas poden acceder a solucións dixitais que lles permiten mellorar a súa presenza eninternet, fortalecer a súa xestión de clientela, optimizar os seus procesos internos e garantir a seguridade das súas comunicacións e datos.

 

 

Que axudas están dispoñibles co Kit Dixital?

O programa Kit Dixital ofrece unha ampla gama de axudas. Estas subvencións cobren áreas chave e proporcionan solucións dixitais para impulsar o crecemento e a competitividade no mercado.

Xustificación de Sitio web e Presenza en internet

Unha das axudas dispoñibles é a creación e optimización de sitios web. Isto inclúe o deseño e desenvolvemento dunha páxina web profesional e funcional, así como a implementación de estratexias de SEO básicas para mellorar a visibilidade nos motores de procura.

Xustificación de Comercio Electrónico

O programa tamén ofrece axudas para a posta en marcha de plataformas de comercio electrónico. Isto permite ás empresas vender os seus produtos ou servizos en liña, alcanzando novos mercados e clientes potenciais.

Xustificación de Redes Sociais

As redes sociais son unha ferramenta fundamental na estratexia de marketing. Coas axudas do Kit Dixital, as empresas poden recibir apoio para a xestión e promoción dos seus perfís en redes sociais, o que lles permite chegar a unha audiencia máis ampla e fortalecer a súa presenza en liña.

Xustificación de Xestión de Clientes

A xestión de clientes é esencial para o éxito de calquera empresa. As empresas poderán implementar sistemas e ferramentas que lles permitan administrar eficazmente as relacións cos seus clientes e mellorar a súa satisfacción.

Xustificación de Business Intelligence e Analítica

A análise de datos é fundamental para a toma de decisións estratéxicas. As axudas do Kit Dixital brindan apoio para a implementación de ferramentas de business intelligence e analítica, que permiten ás empresas recompilar, analizar e utilizar datos para mellorar o seu rendemento e optimizar os seus procesos.

Xustificación de Xestión de Procesos

O Kit Dixital tamén ofrece axudas para a mellora e automatización dos procesos internos das empresas. Isto inclúe a implementación de sistemas e ferramentas que axilicen as tarefas administrativas, optimicen os fluxos de traballo e melloren a eficiencia operativa.

Xustificación de Factura Electrónica

As empresas poderán recibir apoio para a adopción da factura electrónica. Esta subvención permite a emisión e recepción de facturas de maneira dixital, axilizando os procesos administrativos e reducindo os custos asociados á documentación física.

Xustificación de Servizos e ferramentas de Oficina Virtual 

As axudas do programa Kit Dixital tamén abarcan a implementación de servizos e ferramentas de oficina virtual. Isto inclúe solucións para a xestión de documentos, a comunicación interna e externa, e a colaboración en liña, o que facilita o traballo en equipo e a eficiencia empresarial.

Xustificación de Comunicacións Seguras

Nunha contorna dixital, a seguridade das comunicacións é fundamental. Os negocios poderán implementar solucións de seguridade que protexan a confidencialidade e a integridade da información, garantindo a privacidade dos datos e a comunicación segura cos clientes e provedores.

Xustificación de Ciberseguridade

A ciberseguridade é un aspecto chave na protección dos activos dunha empresa. Co programa Kit Dixital, as empresas poden recibir apoio para a implementación de medidas e solucións de ciberseguridade que minimicen os riscos de ataques e protexan a información sensible.

Xustificación de Presenza Avanzada en internet

As axudas do Kit Dixital tamén poden ser aproveitadas para potenciar a presenza en liña das empresas. Isto inclúe a creación de perfís en directorios de empresas, a participación en eventos virtuais e a implementación de estratexias de marketing dixital avanzadas para aumentar a visibilidade e a reputación en liña.

Xustificación de Marketplace

A subvención pode utilizarse para a entrada das empresas en marketplace ou plataformas de venda en liña. Estas axudas permiten aos negocios expandir o seu alcance e chegar a un público máis amplo a través da venda dos seus produtos ou servizos en plataformas populares.

 

 

Que importe pode obter a túa empresa para as Axudas de Kit Dixital?

Unha das principais preguntas que xorden ao buscar información sobre o programa Kit Dixital é cal é o importe dispoñible para as axudas. É importante ter en conta que o orzamento destinado a estas axudas é de 3.067 millóns de euros.

O importe dispoñible varía segundo o segmento ao que pertenza a empresa solicitante. A continuación, detállase o importe correspondente a cada segmento:

Axudas Kit Dixital para Segmento I

O Segmento I comprende as empresas pequenas de entre 10 e 50 empregados e o importe máximo serán 12.000 euros.

 Axudas Kit Dixital para Segmento II

O Segmento II comprende as empresas pequenas e microempresas de entre 3 e 10 empregados e o importe máximo serán 6.000 euros.

Axudas Kit Dixital para Segmento III

O Segmento III comprende as empresas pequenas e microempresas de entre 0 e 3 empregados e o importe máximo serán 2.000 euros.

 

Cales son os requisitos para obter Axudas en Kit Dixital?

Para poder acceder ás axudas do programa Kit Dixital, é necesario cumprir con certos requisitos establecidos. A continuación, detállanse os principais:

 • Ser unha pequena empresa, microempresa ou persoa en situación de autoemprego situada en territorio nacional.
 • Contar cun número de empregados comprendido entre 0 e menos de 50.
 • Estar rexistrado e en activo no momento da solicitude.
 • Deostrar a necesidade de dixitalización e o impacto positivo que esta terá na empresa ou actividade.
 • Presentar un proxecto de dixitalización detallado, que especifique as solucións dixitais a implementar e os obxectivos para alcanzar.
 • Cumprir cos estándares e requisitos establecidos polos Axentes Dixitalizadores acreditados, encargados de prover as solucións de dixitalización.

É importante ter en conta que cada un destes requisitos debe ser cumprido na súa totalidade para poder optar ás axudas do Kit Dixital. Ademais, é fundamental presentar a documentación requirida de maneira completa e precisa, seguindo todas as indicacións establecidas polas autoridades competentes.

 

Como solicitar Axudas de Kit Dixital?

 • Accede ao portal: Ingresa ao portal oficial do programa Kit Dixital para solicitar as axudas. Fai clic na ligazón de solicitude que atoparás na páxina principal.
 • Enche o formulario: Completa o formulario de solicitude con todos os datos requiridos. Asegúrache de proporcionar información precisa e verificable sobre a túa empresa e as túas necesidades dixitais.
 • Engade a documentación: Adxunta os documentos requiridos no formulario. Asegúrate de que estean en formato dixital e cumpran cos requisitos establecidos nas instrucións da solicitude.
 • Envía a solicitude: Revisa coidadosamente toda a información ingresada e os documentos adxuntos. Unha vez que esteas seguro de que todo é correcto, envía a solicitude.
 • Espera a resposta: Unha vez enviada a solicitude, deberás esperar a recibir unha resposta por parte do programa Kit Dixital. Este proceso pode levar algún tempo, polo que debes estar pendente das mensaxes ou correos electrónicos que che envíen.
 • Seguemento da solicitude: Durante o proceso de avaliación, podes realizar un seguemento da túa solicitude a través do portal oficial. Mantente informado sobre o estado da túa solicitude e calquera requisito adicional que poidan solicitar.
 • Notificación de aprobación: Se a túa solicitude é aprobada, recibirás unha notificación cos detalles das axudas concedidas e os próximos pasos a seguir. Prepárate para implementar as solucións dixitais na túa empresa coas indicacións proporcionadas.

 

Cando remata o prazo para solicitar as túas axudas de Kit Dixital?

Para non perder a oportunidade de beneficiarte das axudas de Kit Dixital, é importante ter en conta a data límite para solicitalas. O prazo para solicitar o Kit Dixital finaliza o 31 de decembro de 2024. É importante destacar que o prazo é rigoroso e non se aceptarán solicitudes posteriores a esta data.

É recomendable non deixalo para o último momento e completar a túa solicitude con suficiente antelación. Isto asegurarache poder cumprir con todos os requisitos e enviar a documentación necesaria dentro do prazo establecido. Lembra que unha vez finalizado o prazo, non haberá posibilidade de acceder ás axudas do programa.

 

Artigos Relacionados

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *