Blog

Últimas Novas
Como facer un presuposto profesional para o meu negocio?

Como facer un presuposto profesional para o meu negocio?

O presuposto é unha ferramenta esencial na xestión financeira de calquera empresa. É unha planificación financeira que permite aos empresarios tomar decisións informadas sobre a asignación de recursos e establecer metas financeiras a curto e longo prazo. Neste artigo, guiarémosche na creación dun orzamento profesional para o teu negocio.

QUE É UN PRESUPOSTO PROFESIONAL?
Un orzamento profesional é un documento que detalla os ingresos e gastos dun negocio nun período de tempo determinado. Este documento é importante para a planificación financeira e permite aos empresarios ter un maior control sobre as súas finanzas.

POR QUE É IMPORANTE TER UN PRESUPOSTO PROFESIONAL?
O presuposto profesional permite ter un maior control sobre as túas finanzas. É unha ferramenta que che axudará a identificar os ingresos, gastos e ganancias do teu negocio. Ademais, permitirache establecer metas financeiras e planificar como alcanzalas.
Tamén permitirá tomar decisións informadas sobre a asignación de recursos e a priorización de gastos, ademais de identificar áreas de oportunidade para reducir custos e aumentar ganancias. En resumo, ter un presuposto profesional é clave para a saúde financeira do teu negocio.

PASO A PASO PARA CREAR UN PRESUPOSTO PROFESIONAL

 • Identifica os teus ingresos e gastos
  O primeiro que debes facer é identificar os teus ingresos e gastos. Isto permitirache ter unha idea clara de canto diñeiro entra e sae do teu negocio. Identifica todas as fontes de ingresos e gastos, incluíndo facturas, pagos a provedores ou salarios, entre outros.
 • Analiza como está o mercado
  O seguinte paso é analizar como está o mercado. Esta análise permitirache ter unha idea clara de como se comporta o teu sector e axudarache a identificar tendencias e oportunidades. Tamén é importante ter en conta factores externos como a competencia e a economía.
 • Establece as túas metas financeiras
  Unha vez identificados os teus ingresos e gastos, e fixeras unha análise do mercado, é importante que establezas as túas metas financeiras. Establece obxectivos a curto, medio e longo prazo e asegúrate de que sexan realistas e alcanzables.
 • Asigna prioridades aos teus gastos
  O seguinte paso é asignar prioridades aos teus gastos. Identifica os gastos esenciais e os que podes reducir ou eliminar. É importante que teñas en conta as túas metas e que priorices os gastos que che axuden a alcanzalas.
 • Establece un período de tempo
  Unha vez que identificaras os teus ingresos e gastos e estableceras as túas metas financeiras, é importante que establezas un período de tempo para o teu presuposto.
  Pode ser mensual, trimestral ou anual. Así mesmo, é importante asegurarse de que sexa un período de tempo que che permita avaliar o desempeno do teu negocio.
 • Calcula a marxe de beneficio
  A marxe de beneficio é a diferenza entre os ingresos e os custos do teu negocio. É importante que calcules a marxe de beneficio para cada un dos teus produtos ou servizos. Isto permitirache identificar cales son os máis rendibles e cales poden necesitar axustes.
 • Elementos chave nun presuposto
  Un orzamento profesional debe incluír información da empresa ou servizo, datos do solicitante, concepto do servizo, importe, formas de pago aceptadas, termos e condicións, tempo de entrega e garantías. Ademais, é importante que teña un formato de presentación adecuado para a súa profesión ou servizo e así facilitar a súa comprensión.

CONSELLOS PARA FACER UN PRESUPOSTO PROFESIONAL EFECTIVO

 • Mantén un rexistro dos teus gastos
  É importante manter un rexistro preciso e actualizado dos teus gastos para poder realizar un seguimento e así poder comparalos co teu presuposto. Isto permitirache identificar calquera desviación e tomar medidas para corrixila. Podes utilizar unha folla de cálculo ou unha ferramenta de xestión financeira para manter un rexistro detallado dos teus gastos.
 • Se realista cos teus ingresos e gastos
  Ser realista ao establecer os teus ingresos e gastos no teu presuposto é indispensable. Asegúrate de basear as túas estimacións en datos reais e non en suposicións ou desexos; e en caso de non estar seguro de canto podes esperar gañar ou gastar nun período determinado, busca información en fontes confiables ou consulta a un experto.
 • Fai axustes periódicos
  O teu presuposto non é unha ferramenta estática. Debes revisalo periodicamente para asegurarte de que segue sendo relevante e preciso.
  Se detectas desviacións importantes, fai os axustes necesarios para corrixilas. Pola contra, o teu presuposto perderá o seu valor como ferramenta de xestión financeira.
 • Inviste en ferramentas de xestión financeira
  Se tes un negocio en crecemento, pode ser útil investir en ferramentas de xestión financeira para axudarche a crear e manter un presuposto profesional. Hai moitas opcións dispoñibles, desde follas de cálculo ata software especializado, que poden axudarche a xestionar as túas finanzas de maneira máis eficiente.

COMO FIXAR O PREZO DOS MEUS PRESUPOSTOS?
Para fixar o prezo dos teus presupostos, é importante que teñas en conta os teus custos fixos e variables, así como a marxe de beneficio que desexas obter. Tamén é recomendable que realices unha análise do mercado e vexas canto están a cobrar outros negocios por servizos similares.

MODELO DE PRESUPOSTO PROFESIONAL
Un modelo de presuposto profesional pode ser unha ferramenta valiosa para simplificar o proceso de creación e asegurarte de que non esquezas ningún elemento importante. Aquí proporcionámosche un modelo básico que podes personalizar segundo as túas necesidades.

 • Información da empresa ou o que presta o servizo: nome da empresa, dirección, teléfono, correo electrónico, sitio web (se corresponde).
 • Datos de quen solicita o presuposto: nome, cargo, empresa, dirección, teléfono, correo electrónico.
 • Concepto do servizo: descrición detallada do servizo ou produto que se vai proporcionar.
 • Importe: custo total do servizo ou produto.
 • Formas de pago que se aceptan: especifica as formas de pago que aceptas: transferencia bancaria, tarxeta de crédito, efectivo, etc.
 • Termos e condicións: inclúe calquera termo ou condición relevante para o servizo ou produto: prazos de entrega, garantías, penalizacións por cancelación, etc.
 • Tempo de entrega: establece un prazo de entrega realista e asegúrate de incluílo no presuposto.
 • Garantías: (se estas aplican ao tipo de traballo ou soporte técnico e asesoría durante un lapso de tempo establecido): En caso de ofrecer garantías para o servizo ou produto, especifícaas claramente no presuposto.

QUE FERRAMENTAS PODO UTILIZAR PARA FACER UN PRESUPOSTO PROFESIONAL?
Existen diversas ferramentas que podes utilizar para facer un presuposto profesional, desde software especializados ata persoais en Word e Excel. O importante é que elixas a ferramenta que máis se adapte ás túas necesidades e que che permita incluír todos os elementos chave no teu presuposto.

Artigos Relacionados

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *